JIA-3布(條式法)夾具 Fabrics(strip Method)
產品詳細規格
規格Spec:
 

最大夾持力

200kg(MAX)

夾持範圍

6x 25.4mm(厚 x 寬)

適用材質

適用於廣泛試件之拉力測試 ,夾具材質有鋁製與鋼制

夾片大小可分1英吋與2英吋寬,或依特殊需求訂製

重量

1.1Kg  400g

材質

鋼製   鋁製

適用機台

JIA-301D JIA-701 JIA-601 JIA-602 JIA-801 JIA-801PC JIA-802PC JIA-803 JIA-803PC